Historie

Historieresyme:

For nyere historie se ilborgar.no

I og med at det foreligger beretninger fra og med 1929 til og med 1998 vil dette resymeet være ganske overfladisk. Beretningene vil være til disposisjon for den som ønsker å gå dypere i vår historikk.

IL Borgar ble offisielt stiftet 29/3-1929. Den gang som Arbeider Idrettslaget Fremad. Dette var situasjonen frem til krigen i 1940. I denne perioden var Fremad medlem av Arbeidernes Idrettsfylking (evt. -forbund) og ikke Norges Fotballforbund. Det ble også i denne perioden operert med to forskjellige landslag. Ett i NFF`s regi, og ett i AIF`s regi. Det var i sistnevnte landslag, vår fremste spiller gjennom tidene, Trygve Martinsen var representert. Martinsen spilte i alt 13 landskamper i denne perioden før krigen.

Det refereres videre fra de første 11 år, om vanskelige økonomiske tider, der det langt i fra var noen selvfølge at man hadde råd til å skaffe seg et par fotballstøvler. Etter krigen ble AIF oppløst og alle idrettslagene i landet ble samlet til ett rike. Vårt lag het da IL Fremad. Vi beholdt derimot ikke ”Fremad” navnet lenge, da vi fra 15/1-1947 skiftet navn til Idrettslaget Borgar. Borgar klatret på 50-tallet fra 3. til 2. divisjon, før det ble en divisjonsomlegging og vi havnet i 4. divisjon.

Sportslig sett må vi frem til 1958, for å finne vårt historiske høydepunkt. I cupen var vi kommet oss igjennom både 1 og 2 kvalifiserende runde, og var klar for første ordinære runde mot Skeid. Det berettes at det var ca. 700 tilskuere på Gråvollen (IL Borgars hjemmebane). Det fortelles videre at Verdens Gang hadde bred dekning av oppgjøret, som vi forøvrig tapte 0-4. I referatet fra VG het det bl.a.; «Borgar har 50 medlemmer og formannen spiller indre venstre. Laget spiller meget pen fotball, ikke noe «måking», og de laget slett ingen dårlig innsats mot Skeid». Aftenposten skrev bl.a. dette; «Østfoldingene var langt fra uefne i sitt midtbanespill, som til tider hadde godt driv». Vi vil som en kuriositet til vår bane Gråvollen, nevne at det var her vår tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen spilte sin første seniorkamp for Østsiden.

Gjennom hele 60-tallet var det stabile medlemstall, på et relativt lavt nivå. Den økonomiske situasjonen var relativt svak, og aktivitetsgraden begrenset. Fra 1974 ble det mer fart over arbeidet i laget. Økonomien var bedret, bl.a. etter salg av Folkets Hus Kilevold i 1972, og medlemstallet økte. Det ble gjort relativt store utbedringer på klubbhuset. Regnskapstallene utover i 70-årene viser imidlertid snart at regnskaptallene balanserer i null, pga. økt aktivitetsnivå og dertil økte kostnader. I 1976 ble det besluttet å bygge på det gamle klubbhuset. Huset stod ferdig til 50-års-jubileet i 1979.

Utover i 80-årene fikk vi etterhvert en treningsbane på grus, som har blitt mye benyttet av andre klubber i distriktet, i tillegg til vår egen bruk. Det økonomiske løftet dette pluss ferdigstillelsen av klubbhuset medførte, gjorde at vi i en periode måtte leve relativt nøkternt. Etterhvert stod vi imidlertid frem som en solid klubb, vedr. den materielle og økonomiske biten. I de senere årene oppleves regnskaper i balanse og klubben har klart å skape en betydelig andel faste inntektsposter.

Andre halvdel av 80-årene, og begynnelsen av 90-årene var imidlertid en gradvis sportslig nedtur. I 1994 var vi på et historisk lavmål, hva sportslig nivå angår, hvor vi spilte i 7. divisjon. Trenden har imidlertid til de grader snudd. Vi rykket direkte opp igjen fra 7. til 6. divisjon høsten 1994. Dette ble fulgt opp med ytterligere et opprykk etter 1995. Nå til 5. divisjon. I 1998/1999 oppstår en spesielt hyggelig situasjon at våre juniorer nå har tatt steget inn blant seniorene. Fra ett og samme lag er så mange som 7-8 spillere i ferd med å konkurrere seg til faste plasser. IL Borgar må mange år tilbake i tid for å finne tilsvarende bemerkelsesverdig rekruttering.

I perioden fra 1994 og 1998 har vi oppført driftsbygning med styrerom og kiosk, hatt kommunal førskole/barnehage i klubbhytta, anlagt nytt overvannssystem for grusbanen og endelig etablert balløkke/avlastningsbane. Merk at samtlige tiltak er finansiert over driftsbudsjettene sammen med tilskudd fra kommune og tippemidler !

Fra og med 1999 tar Borgar fatt på en eneste stor opptur sportslig sett. Styret meisler ut målsettinger sammen med seniorgruppa og legger forholdene til rette for måloppnåelse. Etter flere år hvor det er svært nærme opprykk til 4 div., lykkes dette endelig i 2003, – og i tillegg rykket rekruttlaget opp i 6. div. Målet var å stabilisere seniorlagene på dette nivået, men som alle nå er klar over så ble jubileumsåret kronet med nok ett opprykk – og fortsatt med begge lag. I sesongen 2005 er Borgar på sitt høyeste sportslig nivå i nyere historie med ett A-lag i 3 div og rekruttlag 5 div !

I samme periode stilles for aller første gang ett Damelag i ordinær kretsserie sesongen 2003, det er en markert tilvekst av barn og ungdom og vårt anlegg er så og si i bruk hver dag gjennom hele året.

Det må også fremheves en rimelig god kontinuitet på ledersiden i mange ledd. Det er god kontroll på økonomien og de tillitsvalgte jobber samlet for klubbens beste.

Konklusjonen er at IL Borgar i dette jubileumsåret, står frem som en vital klubb med realistiske framtidsvisjoner. IL Borgar håper å fortsatt kunne være en sentral aktør i nærmiljøet i overskuelig framtid. Det at klubben i 2004 runder 300 medlemmer underbygger viktigheten av vår eksistens