Politiattest

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Krav om politiattest

 

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften

§ 12 nr.4 p) vedtatt at alle

idrettslag fra og med

 1. januar 2009 plikter å

innhente politiattest for personer som skal utføre

oppgaver for laget som innebærer et tillits-

eller ansvarsforhold overfor mindreårige

eller mennesker med utviklingshemming. Dette

omfatter både personer som skal påta seg

nye oppdrag for laget og personer som er i et

løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å

sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming

i norsk idrett får lik rett til lik

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.