BARNAS RETTIGHETER

BORGAR NETTSIDE BARNAS RETTIGHETER

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs barnekonvensjon skal sikre barn sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Konvensjonen har følgende 4 hovedprinsipper.

BARN HAR RETT TIL LIV OG HELSE

BARN HAR RETT TIL SKOLEGANG OG UTVIKLING

BARN HAR RETT TIL DELTAKELSE OG INNFLYTELSE

BARN HAR RETT TIL OMSORG OG BESKYTTELSE

BARNAS RETTIGHETER IL BORGAR

BARNAS RETTIGHETER IL BORGAR NETTSIDE