FOTBALL-BINGEN

I 2004 luftet IL Borgar, internt – tanken om å få etablert en ballbinge på Årum. I og med at skolen og idrettslaget er «naboer» og har et utstrakt samarbeid ellers, var det helt naturlig å bringe dette på banen. Skolen med Grethe Hasselgård tente umiddelbart på ideen og prosessen var i gang…..

Som følge av at Årum Skole ikke sto på den kommunale planen om prioriteringer for tippemidler, valgte årsmøte i IL Borgar å forskuttere bingen. I praksis betydde dette at bingen ble 4-5 år tidligere bygget en ved en «normal» prosess og ventetid.

Bingen er et slags spleiselag mellom Borgar, skolen og Årum lokalsamfunnsutvalg. I tilegg har vi mottatt midler fra Postbanken og DnB.

Bingen ble bygget ferdig i 2005 – ved hjelp av dugnad fra FAU og Borgar – samt betydelig innslag av innleide tjenester. Nå står den der da, og etter åpningen desember 2005, har den vært mer en flittig i bruk. Det er vi selv- følgelig veldig glade for med tanke på at, – skolen, lokal- samfunnsutvalget og vi  ønsket at skolebarn og unge med tilknytning til Årum skulle få dette tilbudet i skoletiden og på fritiden.

Selv om bingen er plassert på anlegget til Borgar og skolen, er det veldig viktig å huske på at bingen er for alle barn og unge, og ikke forbeholdt noen spesielle. Med sin flotte plassering og valg av en støy-svak type er vi heldigvis forskånet for debatten om fotballbinger vi kan lese om i lokalavisene. Vi i Borgar er selvfølgelig veldig glade for at dette tilbudet «kompletterer» anlegget vårt, og vi er også sikre på at dette vil avle flere håpefulle fotballspillere til klubben vår. Med dette ønsker vi at alle som har lyst, … bruker bingen så mye som mulig, – og en ting til …, hjelp hverandre med å passe på den så den ikke blir ødelagt av hærverk og lignende.