Lions Røde Fjær aksjon, varmet hjerte på en kald februar-dag.

| 8. februar 2015

Lions Røde Fjær aksjon, varmet hjerte på en kald februar-dag. IL Borgar, både karategruppa og fotballgruppa mener det er viktig å ta samfunns-ansvar. 20 barn, ungdom og voksne gikk rundt med bøsser, for å samle inn penger til Lions Røde Fjær aksjon, lørdag 07.02.2015. Lions er med på å støtte ulike prosjekter i lokalmiljøet med penger, så IL Borgar syntes det var en stor glede og selv bidra og stille opp for Lions sin Røde Fjær aksjon som bøssebærere. Gunder fra Lions i Borge hadde ansvaret for IL Borgars Røde Fjær aksjon. De tjue fremmøtte fikk utdelt hver sin bestemte rute på Årum. En super innsats fra samtlige, og de gikk fra hus til hus og samlet inn penger til et godt prosjekt «MITT VALG». Alle fikk en rød fjær som takk for deres innsats. Pengene går til «MITT VALG». Det skal forebygge problematferd som mobbing og rusmisbruk og lære barn og unge å ta gode valg. Jobbe med å ha fokus på et trygt og godt læringsmiljø, det skal utvikle positive, sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn

IL Borgar, både karategruppa og fotballgruppa mener det er viktig å ta samfunns-ansvar. 20 barn, ungdom og voksne gikk rundt med bøsser, for å samle inn penger til Lions Røde Fjær aksjon, lørdag 07.02.2015. Lions er med på å støtte ulike prosjekter i lokalmiljøet med penger, så IL Borgar syntes det var en stor glede og selv bidra og stille opp for Lions sin Røde Fjær aksjon som bøssebærere. Gunder fra Lions i Borge hadde ansvaret for IL Borgars Røde Fjær aksjon. De tjue fremmøtte fikk utdelt hver sin bestemte rute på Årum. En super innsats fra samtlige, og de gikk fra hus til hus og samlet inn penger til et godt prosjekt «MITT VALG». Alle fikk en rød fjær som takk for deres innsats. Pengene går til «MITT VALG». Det skal forebygge problematferd som mobbing og rusmisbruk og lære barn og unge å ta gode valg. Jobbe med å ha fokus på et trygt og godt læringsmiljø, det skal utvikle positive, sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn og unge. Styrke barnehage-ansattes og lærenes kompetanse. Det er herlig og det varmer hjerte å se at barn og ungdom i IL Borgar tar ansvar for å hjelpe andre barn og ungdom i samfunnet vårt. Det varmer hjertet på en kald februar-dag. Etter endt innsamlingsaksjon, fikk barn, ungdom og voksne kose seg med varme pølser og brus. En stor takk til Lions for deres arbeid i lokalsamfunnet og samfunnet generelt, og en stor takk til de som bidro på aksjonsdagen. Det nytter å hjelpe, det er en godt valg:-)

Category: Uncategorized

About the Author ()

Comments are closed.