IL BORGAR BIDRO SOM BØSSEBÆRERE FOR LIONS HOLDINGSSKAPENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE

| 26. april 2015

AAAAAAAKSJON
Fredag den 24. april stilte IL Borgar opp for Lions tulipanaksjon. IL Borgar jobber med barn og ungdom og ønsker å samle inn penger til et viktig prosjekt som går til forebyggende og holdningsskapende arbeid for barn og unge. IL Borgar gikk med bøsser og gav bort tulipaner til Årum og omegn. Alle var positive til tiltaket, og IL Borgar fikk mange positive tilbakemeldinger at vi var med på denne aksjonen.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Det er viktig at barn og unge lærer å ta gode valg, og får utvikle positive sosiale og emosjonelle ferdigheter. Lions holder holdningsskapende undervisningsopplegg for barnehager og skoler. Programmet forebygger problematferd som mobbing og rusmisbruk. Evalueringer i regi av Utdanningsdirektoratet og internasjonal forskning har dokumentert at programmet gir positive resultater.

Ved at IL Borgar var med på Tulipanaksjonen er IL Borgar med på å gi barn og unge et løft i riktig retning.

Vi takker alle som bidro til en superfin Tulipanaksjon, og alle som støttet prosjektet på Årum og omegn.

Beløpet IL Borgar fikk inn, vil bli dokumentert på nettsiden fortløpende, da vi få vite beløpet.

 

 

 

 

Category: Uncategorized

About the Author ()

Comments are closed.